ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ

 

Κατασκευη

Από τη θεωρία στην πράξη !

Η επιτυχία ενός σχεδίου καθορίζεται εξίσου και από τεχνικές λεπτομέρειες και κατασκευαστικά στοιχεία όπως η σωστή τοποθέτηση και συσχέτιση των στοιχείων, η επιλογή των υλικών, των χρωμάτων και των υφών που ενδείκνυνται για το χώρο.