ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ

 

μελετη

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός !

Η φιλοσοφία του Μεσογειακού Τοπίου σχετικά με την έννοια του κήπου/“κήπος” δεν εξαντλείται στην οριοθέτησή του ως χώρου όπου αναπτύσσονται φυτά για διακοσμητικούς σκοπούς. Αντιθέτως έχει μια πιο ουσιαστική λειτουργία· είναι ένας χώρος σχεδιασμένος κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες του να τον απολαμβάνουν και να τον θεωρούν συνέχεια της ζωής του σπιτιού. Για τους αρχιτέκτονες του Μεσογειακού Τοπίου η ιδανική μελέτη ενός κήπου είναι αυτή που θα εξυπηρετεί καλύτερα τις προσωπικές, αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες των ιδιοκτητών του ενώ ο σχεδιασμός θα βασίζεται στις εξής αρχές : ενότητα, λειτουργικότητα, απλότητα, σωστές αναλογίες, ρυθμός, κίνηση.  

Όταν οι δυνατότητες και οι ιδέες είναι πολλές, αρκεί μια εμπεριστατωμένη πρόταση για να αποφασίσουμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Οι αρχιτέκτονες του Μεσογειακού Τοπίου επισκέπτονται τον εξωτερικό σας χώρο, κάνουν όλες τις απαραίτητες μετρήσεις, συζητούν μαζί σας για τις ανάγκες και επιθυμίες σας. Η ακόλουθη επεξεργασία όλων των στοιχείων, η γνώση, η εμπειρία και η φαντασία οδηγούν στη δημιουργία ενός σχεδίου, πάντα υπό συζήτηση με τον πελάτη.