ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ

 

υπηρεσιεσ

Ο σχεδιασμός του χώρου είναι η τέχνη της διαμόρφωσης του εξωτερικού φυσικού περιβάλλοντος, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Οι σχεδιαστές του χώρου είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη σχέση των κτισμάτων και της γης και των οποίων τα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν, ακολουθώντας μια προκαθορισμένη διαδικασία και περιλαμβάνοντας μηχανικά, φυσικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία(Κέβιν Λύντς)

Το Μεσογειακό Τοπίο προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων.